Moje služby

Prehľadné reporty
z vašich dát

vytvorím | spracujem | upravím:
databázy a prepojenia v exceli
rôzne formuláre na zber dát
dáta v interaktívnych prehľadoch
sumarizačné tabuľky (pivotky)
rôzne typy dát do jednotnej formy

Potrebujete spracovať dáta do formy tabuliek, reportov a grafov? Chcete disponovať jasnými prehľadmi? Pomôžem vám s tvorbou, úpravou a spracovaním dát!

Pôsobivé prezentácie
a vizuály

navrhnem| pripravím | upravím:
vizuálne atraktívne prezentácie
podporné grafiky (Canva)
dizajn bannerov, letákov a pod.
grafiku na sociálne siete
dizajn web stránok

Chystáte sa vytvoriť dobrú prezentáciu a zaujať nielen obsahom, ale aj vizuálom? Plánujte vylepšiť vzhľad web stránok? Pomôžem vám s nápadmi!

Vzdelávacie podujatia
na mieru

navrhnem | zabezpečím | vyhodnotím:
vhodné priestory
dokumenty a materiály
celkovú organizáciu
marketingovú komunikáciu
úspešnosť podujatia

Rozhodli ste sa zorganizovať podujatie na mieru? Seminár, workshop, konferenciu či vzdelávací víkend? Pomôžem vám s prípravou od začiatku do konca!

Nenašli ste to, čo potrebujete? 

Kompletný zoznam služieb nájdete tu:

Prehľadné reporty
z vašich dát

vytvorím:
databázy a prepojenia v exceli
rôzne formuláre na zber dát
dáta v interaktívnych prehľadoch
sumarizačné tabuľky (pivotky)
rôzne typy dát do jednotnej formy

Potrebujete spracovať dáta do formy tabuliek, reportov a grafov? Chcete disponovať jasnými prehľadmi? Pomôžem vám s tvorbou, úpravou a spracovaním dát!

Pôsobivé prezentácie
a vizuály

pripravím
vizuálne atraktívne prezentácie
podporné grafiky (Canva)
dizajn bannerov, letákov a pod.
grafiku na sociálne siete
dizajn web stránok

Chystáte sa vytvoriť dobrú prezentáciu a zaujať nielen obsahom, ale aj vizuálom? Plánujte vylepšiť vzhľad web stránok? Pomôžem vám s nápadmi!

Vzdelávacie podujatia
na mieru

zabezpečím:
vhodné priestory
dokumenty a materiály
celkovú organizáciu
marketingovú komunikáciu
vyhodnotenie úspešnosti podujatia

Rozhodli ste sa zorganizovať podujatie na mieru? Seminár, workshop, konferenciu či vzdelávací víkend? Pomôžem vám s prípravou od začiatku do konca!

Cenník

Scroll to Top